Aldover: primers pagesos i agricultors assentats en les terrasses de l’Ebre

7 de Febrer de 2019

CONFERÈNCIA  A  ALDOVER
23 de febrer 2019

Aldover: primers pagesos i agricultors
assentats en les terrasses de l’Ebre

assentats en les terrasses de l’Ebre

Conferenciants:
Ivan Gironès Rofes, Andreu Monforte Barberan, Joaquim Sisa López de Pablo

(arqueòlegs, GRAMPO- Dept. Prehistòria/ Universitat Autònoma de Barcelona)

Resum:

S’exposarà els resultats de les excavacions i estudis arqueològics fets al terme municipal d’Aldover en els darrers anys que permeten conèixer vestigis de les ocupacions prehistòriques en  les terrasses del riu Ebre. 

El riu funcionaria com un eix natural de circulació de productes i cohesió social al voltant del qual es vertebrarien ocupacions des de les últimes societats caçadores-recol·lectores i la seva transició cap a les comunitats d’agricultors i ramaders a la Prehistòria recent catalana. A través de diverses estratègies econòmiques i territorials, s’estructura un conjunt de models d’assentaments i explotació de diversos recursos naturals molt interessants per al coneixement de les societats del passat.

Aquesta recerca s’ha fet en el marc dels treballs de camp portats a terme per part del Grup de Recerca Arqueològica del Mediterrani i Pròxim Orient (GRAMPO) del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona sota el projecte “Interacció entre els ambients fluvials i les primeres societats agrícoles: contribució al seu coneixement a partir de l’anàlisi arqueològic de la Vall de l’Ebre (sector Ribera d’Ebre) i la Noguera Pallaresa (sector Gerri de la Sal). 2014 – 2017”.

Fotografies:

No Comments

Comments are closed.